Friday, October 24, 2008

ZAKAT KEPADA AHLI KELUARGA
Soalan:Bolehkah kita membayar zakat kepada adik beradik yang miskin?

Jawapan:Boleh, kerana mereka tidak termasuk ahli keluarga yang wajib kita beri nafkah.

Soalan: Siapakah di kalangan ahli keluarga kita yang boleh diberi zakat dan tidak boleh diberi zakat?

Jawapan:Ahli keluarga kita yang tidak boleh diberi zakat ialah anak cucu dan ke bawah serta ibu bapa dan ke atas. Ini kerana mereka termasuk golongan yang wajib kita beri nafkah sekiranya mereka berada dalam keadaan fakir dan miskin.

Adapun ahli keluarga yang boleh diberi zakat ialah selain daripada mereka (anak cucu ke bawah serta ibu bapa dan ke atas) seperti adik beradik, bapa/ibu saudara, anak saudara dan sepupu.

Namun kita boleh memberi zakat kepada anak cucu dan ke bawah serta ibu bapa dan ke atas sekiranya mereka tergolong dalam asnaf zakat selain fakir dan miskin. Sebagai contoh membayar zakat kepada cucu yang sedang belajar kerana mereka termasuk dalam asnaf fi sabilillah. (الفقه المنهجي)

wallahu aklam...

1 comment:

chejani said...

Bolehkah kita memberi zakat kepada orang miskan yang tidak solat?